Вихід Вхід Реєстрація

Меню сайту
Хмаринка тегів
Block title
Block content
Форма входу
Освітні сайти

Каталог статей

Головна » Статті » Інформаційний портал » Новини освіти

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку діяльності навчальних закладів м. Кривого Рогу

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову оцінку діяльності
навчальних закладів м. Кривого Рогу

1. Загальні положення
1.1.Рейтингова оцінка організації та результативності діяльності навчальних  закладів міста (надалі рейтинг) — це  кількісна оцінка якості управлінської, навчально-виховної, науково-методичної, адміністративно-господарчої, фінансової роботи, виконавської дисципліни навчальних закладів усіх типів та форм власності, які підпорядковані управлінню освіти і науки виконкому міськради.
1.2. Рейтинг діяльності навчальних закладів визначає місце кожного 
навчального закладу серед  усіх міських закладів відповідного типу.
1.3.Рейтинг дає можливість:
виявляти реальний стан організації та ефективності здійснення навчально-виховного процесу;
визначати ефективність управління навчальними закладами;
розробляти систему та підвищувати ефективність зовнішньої відповідальності   керівників навчально-виховних закладів перед замовниками освіти;
ефективно впроваджувати щорічну обов'язкову звітність керівників перед громадськістю;
досліджувати ефективність роботи навчальних закладів за декілька років за різними показниками в динаміці;
якісніше готуватися до атестаційної експертизи навчальних закладів та проводити її;
визначати, яке місце посідає кожен навчальний заклад у системі освіти міста, створювати атмосферу ринкової конкуренції між ними;
визначати вплив одних навчальних закладів на інші;
попередньо визначати опорні навчальні заклади з певних питань;
об'єктивно проводити моральне та матеріальне стимулювання роботи навчальних закладів у цілому та окремих працівників;
визначати навчальні заклади, які впродовж певного періоду можуть працювати на довірі;
приймати відповідні управлінські рішення щодо удосконалення управління якістю освіти на рівні як окремих навчальних закладів, так і міста в цілому, вносити корективи в програму розвитку освіти міста.

2.    Мета, завдання і принципи
2.1. Метою запровадження рейтингової оцінки діяльності  навчальних закладів                м.Кривого Рогу є здійснення моніторингу якості освіти, створення атмосфери здорової конкуренції в освітньому середовищі, вироблення системи зовнішньої відповідальності керівників навчальних закладів із їх обов’язковою звітністю про результати діяльності перед громадськістю. 
2.2. Основними завданнями рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів м.Кривого Рогу є:
покращення організації навчально-виховного процесу в закладах освіти;
підвищення ефективності управління, зміцнення виконавської дисципліни адміністрацій навчальних закладів;
зростання творчої активності педагогічних колективів;
стимулювання праці адміністрації та педагогічних колективів навчальних закладів;
залучення громади до формування освітньої політики в місті, удосконалення переходу до державно-громадського управління освітою через громадське обговорення результатів рейтингу.
2.3. Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів м.Кривого Рогу здійснюється на засадах:
об’єктивності;
колегіальності;
системності;
рівноправності;
демократичності; 
гласності;
постійного пошуку нових та вдосконалення існуючих критеріїв оцінювання.

3. Учасники рейтингу
3.1. Учасниками рейтингу є загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади міста.
3.2. Рейтингова оцінка діяльності закладів здійснюється для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  навчальних закладів окремо.

4. Порядок здійснення та оприлюднення рейтингової оцінки
4.1. Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів здійснюється працівниками управління освіти і науки виконкому міськради та комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» за напрямами, що кожен із них координує, раз на рік (червень). 
4.2. Для визначення рейтингу навчального закладу надається таблиця з основними напрямами здійснення експертизи (додатки 1,2,3), яка доопрацьовується протягом навчального року відповідно до планів роботи управління освіти і науки виконкому міськради та комунального закладу «Інноваційно-методичний центр».
4.3. Підсумки доводяться до відома керівників на нараді керівників навчальних закладів та до відома громадськості через сайти управління освіти і науки виконкому міськради та комунального закладу «Інноваційно-методичний центр», засоби масової інформації.

5. Показники рейтингової оцінки діяльності навчальних загальноосвітніх навчальних закладів
Оцінювання здійснюється за показниками  наступних напрямів:
загальні питання (готовність закладу до нового навчального року, організація харчування, оздоровлення учнів, охорона праці і безпека життєдіяльності, скоєння учнями закладів правопорушень, злочинів та інших асоціальних проявів, своєчасність виконання наказів, розпоряджень управління освіти і науки виконкому міськради та комунального закладу «Інноваційно-методичний центр», отримання керівником дисциплінарного стягнення, приписів СЕС, прокуратури  тощо, виконання планів курсів підвищення кваліфікації, дотримання лімітної дисципліни, ефективне використання сайту навчального закладу, підтримка в актуальному стані комплексу «Курс: Школа», передплата фахових та періодичних видань, співпраця із засобами масової інформації, комп’ютеризація шкільних бібліотек, функціонування закладу як опорного з визначеного напрямку, організація закладом поглибленого вивчення предметів за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, співпраця з вищими навчальними закладами,моніторингові дослідження якості освіти);
участь учнів закладу у конкурсах, олімпіадах (Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, Всеукраїнські конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України, міські олімпіади серед молодших школярів, заочні інтерактивні конкурси, інтелектуальні конкурси, турніри, творчі конкурси, робота наукових товариств, спортивні змагання); 
науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність (конкурси педагогічної майстерності «Учитель року», «Молодий учитель року», «Педагог-організатор року», «Вихователь року», «Класний керівник року», «Інноваційний урок з фізичної культури та уроку з елементами футболу серед вчителів фізичної культури» тощо, участь у педагогічних виставках, публікації у фахових виданнях, апробація навчальної літератури, участь у проектах всеукраїнського та міжнародного рівнів, розробка авторських програм, посібників, участь у експериментальній діяльності міського, обласного та всеукраїнського рівнів, конкурс на кращі цифрові освітні ресурси, проведення на базі закладів методичних заходів (семінарів, конкурсів, «круглих столів», майстер-класів, Школи майбутнього керівника тощо), участь педагогічних працівників закладу у методичних заходах (виступи, публікації тощо), рівень ІКТ-компетентності педагогічного колективу (курси «Основи ІКТ», курси «Intel», сертифікація «Digital Literacy», курси «вчителі в on-line», участь у роботі електронної освітньої школи) участь у роботі фахових журі;
тематичні перевірки згідно з планами та наказами управління освіти і науки виконкому міськради, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр». 

6.   Критерії рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1)
6.1.Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів здійснюється за 12-бальною шкалою шляхом визначення середнього балу за вказаними нижче показниками. Під час оцінювання найбільш значимих досягнень закладу може застосовуватись коефіцієнт пріоритетності (К). 
Оцінка діяльності навчальних закладів за певним напрямом може бути з позначкою «-» (мінус) у разі невиконання або неякісного виконання покладених на заклад обов’язків.
6.1.1. Готовність закладу до нового навчального року станом на 27 серпня поточного року оцінюється в «-» (мінус) 5 балів.
6.1.2.Охорона праці і безпеки життєдіяльності  оцінюється:
Стан травматизму серед дітей  і працівників :
- випадки травмування дітей під час навчально-виховного процесу «-» (мінус) 
12 балів;
- випадки травмування дітей у побуті «-» (мінус) 10 балів;
- випадки травмування працівників на виробництві «-» (мінус) 12 балів.
Нещасні випадки зі смертельним наслідком:
- нещасні  випадки серед дітей під час навчально-виховного процесу «-» 
(мінус) 12 балів;
- нещасні випадки дітей у побуті «-» (мінус) 10 балів;
- нещасні випадки серед працівників на виробництві «-» (мінус) 12 балів;
- нещасні випадки серед працівників у побуті «-» (мінус) 4 бали.
 Випадки дорожньо-транспортного травматизму:
- серед дітей під час навчально-виховного процесу: з вини дитини  «-» (мінус) 12 балів; з вини водія «-» (мінус)  2 бали;
         6.1.3. Організація оздоровчої роботи :
- наявність оздоровчого табору в закладі – одна зміна - 6 балів; дві зміни – 12 балів;
- відсутність зауважень контролюючих органів щодо роботи табору – 6 балів;
- за кожне зауваження –(мінус) «- »3 бали.
       6.1.4.Охоплення учнів 5-11 класів гарячим харчування оцінюється від 0 до 12 балів:

% 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
45
40

Бали 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6.1.5. Скоєння учнями закладу:
- правопорушення (окремо за кожного учня) –  «-» (мінус) 3 бали;
- злочину (окремо за кожного учня) - «-» (мінус) 5 балів;
- інших асоціальних вчинків (окремо за кожного учня)  - «-» (мінус) 3 бали.
         6.1.6. Несвоєчасне або неякісне виконання наказів, розпоряджень управління освіти і науки, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» оцінюється «-» (мінус) 5 балів.
        6.1.7. Отримання керівником закладу дисциплінарного стягнення, приписів СЕС, прокуратури тощо -  «-» (мінус) 5 балів.
6.1.8. Невиконання плану курсів підвищення кваліфікації на базі: 
         - УМО АПН - «-» (мінус) 2 бали;
         - ДОІППО - «-» (мінус) 2 бали;
         - КПІ ДНВЗ «КНУ» -  «-» (мінус) 2 бали.
6.1.9. Дотримання лімітної дисципліни в частинах фонду заробітної плати, енергоносіїв, послуг зв’язку за наявності економії оцінюється по 3 бали, за умови перевитрат по «-» (мінус) 3 бали.
6.1.10. При оцінюванні ефективності використання сайту навчального закладу враховуються: структура і навігація сайту(доцільність меню та порядок його розміщення, зручність і ефективність роботи з ним, швидкий доступ до інформації, що міститься на сайті.) - 2 бали, дизайн (оформлення головної сторінки, наявність емблеми сайту, дотримання стилю, підбір кольорів, читабельність, стилістична цілісність) - 2 бали, інтерактивність (ведення гостьової книги, ведення форуму, можливість голосування.) - 2 бали, інформаційне наповнення сайту (загальна інформація про навчальний заклад, візитка закладу, історія закладу, висвітлення інформації про навчально-виховний процес в закладі,інформація для батьків та учнів, поради спеціалістів, корисні посилання та контактні данні навчального закладу, електронні уроки, тестування, матеріали для самоосвіти) - 3 бали, динамічність сайту (своєчасність поданих матеріалів, частота оновлення сайту, швидкість завантаження сторінок) - 3 бали.
6.1.11. У рейтинговому оцінюванні підтримки в актуальному стані комплексу «Курс: Школа» береться до уваги повнота і своєчасність оновлення баз даних, а саме:
         - дані про кадровий склад (керівники, спеціалісти, педагоги, інший персонал) навчальних закладів оцінюються в 1 бал;
- списки учнів, батьків або опікунів - 2 бали;
- дані про шкільні приміщення - 1 бал;
- дані про шкільну мережу (розподіл на паралелі та класи) - 1 бал;
- складання навчальних робочих планів - 2 бали;
- формування навантажень учителів - 2 бали;
- складання та ведення розкладу занять на півріччя - 2 бали;
- формування статистичних звітів - 1 бал.
6.1.12. Рейтинг передплати фахових та періодичних видань:
а) видання, що передплачуються за кількістю педпрацівників:
«Червоний гірник» – передплата до 20% від загальної кількості працівників оцінюється в 1 бал, від 21% до 25% - 3 бали; від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
«Вісті Придніпров’я» - передплата до 20% від загальної кількості працівників, заклад отримує 1 бал; від 21% до 25% - 3 бали; від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
«Урядовий кур’єр» - передплата до 20% від загальної кількості працівників, заклад отримує  1 бал; від 21%  до 25% - 3 бали;  від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
б) видання, що передплачуються на заклад («Освіта Дніпропетровщини», «Нива знань», «Джерело», «Офіційний вісник України», «Освіта України», «Інформаційний збірник Міністерства») - по 2 бали за кожне.  
в) річна передплата інших фахових видань:
від 0 до 5 видань – 1 бал;
від 5 до 10 видань  – 2 бали; 
від 10 до 20 видань  – 3 бали; 
від 20 і більше видань – 5 балів.
6.1.13. Співпраця із засобами масової інформації, зокрема наявність у ЗМІ  позитивної інформації про заклад оцінюється в 5 балів.
6.1.14. Комп’ютеризація шкільних бібліотек:
 - наявність в шкільній бібліотеці комп’ютера – 5 балів;
 - підключення до мережі Інтернет – 5 балів;
6.1.15. Функціонування закладу як опорного з визначеного напрямку – 10 балів.
6.1.16. Організація закладом поглибленого вивчення предметів за рахунок годин варіативної складової навчальних планів – 10 балів.
6.1.17. Співпраця з вищими навчальними закладами (за умови наявності договору) – 3 балів.
6.1.18. Моніторингові дослідження якості освіти:
участь закладу у моніторингових дослідженнях міжнародного рівня – 5 балів;
участь закладу у моніторингових дослідженнях всеукраїнського рівня – 5 балів;
участь закладу у моніторингових дослідженнях обласного рівня – 5 балів;
участь закладу у моніторингових дослідженнях міського рівня – 5 балів.
6.2. Участь учнів школи у конкурсах, олімпіадах, змаганнях 
6.2.1. Результативність участі закладів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН оцінюється від «5» до «12» балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):
участь у міському етапі - 5 балів,  переможці: ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
участь і призові місця в обласному етапі - К=2 до балів міського етапу (5х2=10балів, ІІІ місце - 10х2=20 балів, ІІ місце - 11х2= 22 бали, І місце -12х2=24 бали);
участь і призові місця у Всеукраїнському етапі - К=3 до балів міського етапу (5х3=15 балів, ІІІ місце - 10х3=30 балів, ІІ місце - 11х3= 33 бали, І місце - 12х3=36 балів).
6.2.2. Результативність участі закладів у міських олімпіадах серед молодших школярів оцінюється від «5» до «12» балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):
участь у міському:  очному етапі - 5 балів,  заочному етапі - 5 балів,  
переможці: ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
участь і призові місця в обласному етапі - К=2 до балів міського етапу (5х2=10балів, ІІІ місце - 10х2=20 балів, ІІ місце - 11х2= 22 бали, І місце -12х2=24 бали);
участь і призові місця у Всеукраїнському етапі - К=3 до балів міського етапу (5х3=15 балів, ІІІ місце - 10х3=30 балів, ІІ місце - 11х3= 33 бали, І місце - 12х3=36 балів).
6.2.3. Участь закладів у заочних інтерактивних учнівських конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів  («Русский медвежонок», «Лелека», «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», «Геліантус», «Патріот», «Пазл», «Грінвіч», «Лукоморье», «Орлятко», «Галлус», «Соняшник», «Левеня», «Еврика» тощо) оцінюється по 3 бали за участь у кожному конкурсі. За кожного переможця до загальної суми додається по 1 балу. 
6.2.4. Результативність участі в конкурсних заходах (за виключенням конкурсів МАН) міського фестивалю для обдарованої учнівської молоді «Інтелектуали Криворіжжя», міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, мовно-літературному конкурсі ім.Т.Шевченка, Всеукраїнському конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» тощо, конкурсах в межах міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських науково-практичних конференцій оцінюються наступним чином:
а) індивідуальні конкурси: міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
б) командні конкурси і турніри: міський етап: участь - 3 бали, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап: участь - 4 бали, ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 5 балів, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
6.2.5. Результативність участі школярів у творчих конкурсах (огляди-конкурси художньої самодіяльності, конкурси малюнків, профільні, хореографічні, вокальні конкурси, фестивалі тощо) оцінюється: міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
6.2.6. Результативність участі молодших школярів у міському конкурсі літературних творчих робіт «Первоцвіт»:
участь – 3 бали, - переможці: : ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
6.3.7.Робота наукових товариств (за умови результативності слухачів) – 6 балів. 
6.2.8. Спортивні досягнення:
а) індивідуальні: міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
б) командні : міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
6.3. Науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність
6.3.1. Участь педагогів закладу у конкурсах педагогічної майстерності «Учитель року», «Молодий учитель року», «Педагог-організатор року», «Вихователь року», «Класний керівник року» тощо оцінюється від 5 до 12 балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):
участь у міському етапі - 5 балів, переможці:- ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
участь і призові місця в обласному етапі : К=2 до балів міського етапу (5х2=10балів,  ІІІ місце - 10х2=20 балів, ІІ місце - 11х2= 22 бали, І місце - 12х2=24 бали);
участь і призові місця у Всеукраїнському етапі :К=3 до балів міського етапу (5х3=15 балів, ІІІ місце  -10х3=30 балів, ІІ місце - 11х3= 33 бали, І місце - 12х3=36 балів).
6.3.2. Участь у педагогічних виставках:
а) обласна виставка «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини»: участь закладу - 3 бали, за кожну роботу, що увійшла до каталогу, додається  по 3 бали.
б) виставки всеукраїнського та міжнародного рівнів: участь закладу - 6 балів;
за відзнаку «Золота медаль» - 12 балів, «Срібна медаль» - 11 балів, «Бронзова медаль» - 10 балів, які додаються до загальної кількості балів.
6.3.3.За кожну публікацію у виданні обласного рівня  - 3 бали, всеукраїнського рівня - 5 балів.
6.3.4. Апробація навчальної літератури оцінюється по 5 балів за підручник, посібник тощо.
6.3.5. Участь у проектах всеукраїнського рівня оцінюється в 3 бали, у проектах міжнародного рівня – 5 балів.
6.3.6. Розробка авторських програм оцінюється по 5 балів за кожну.
6.3.7. Участь педагогів закладу в експериментальній діяльності оцінюється:
на  міському рівні - 8 балів, на обласному рівні - 10 балів, на всеукраїнському рівні - 12 балів.
6.3.8. За участь у конкурсі на кращі цифрові освітні ресурси заклад отримує від 2 до 10 балів: у районному етапі: участь - 2 бали, переможці: ІІІ місце - 3 бали, ІІ місце - 4 бали, І місце - 5 балів; у міському етапі: участь - 5 балів, ІІІ місце - 6 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 10 балів.
6.3.9. Проведення на базі закладів методичних заходів (семінарів, конкурсів, «круглих столів», майстер-класів, Школи майбутнього керівника  тощо) на міському рівні оцінюється в 5 балів за кожен захід, на обласному рівні - 8 балів, на Всеукраїнському рівні - 10 балів.
6.3.10.Участь педагогічних працівників закладу (виступи, публікації, підготовка виставкових матеріалів тощо) в методичних заходах міського рівня оцінюється в 5 балів, обласного рівня - 8 балів, Всеукраїнського рівня - 10 балів.
6.3.11. Рівень ІКТ-компетентності педколективу визначається за наявністю відповідних сертифікатів у % від загальної кількості педпрацівників закладу:
- курси «Основи ІКТ»: 100% - 3 бали, менше 100% «-» (мінус) 3 бали;
- курси «Intel»:  90% - 3 бали, 80% - 2 бали, 70 % - 1 бал, менше 70% «-» (мінус) 3 бали;
- сертифікація «Digital Literacy»: 100% - 3 бали, менше 100% «-» (мінус) 3 бали;
-  курси «вчителі в on-line»: 50% - 3 бали, менше 50 % «-» (мінус) 3 бали.
6.3.12. Участь у роботі електронної освітньої школи оцінюється наступним чином:
- за кожного вчителя, який бере участь у роботі ЕШ – 5 балів; 
- за кожний створений електронний матеріал – 5 балів.
6.3.13. Участь педагогів закладу в роботі фахових журі предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань (за кожного члена журі) оцінюється:
- міський рівень – 8 балів;
- обласний рівень – 10 балів;
- всеукраїнський рівень – 12 балів.
6.4. Тематичні перевірки згідно з планами та наказами управління освіти і науки виконкому міськради, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр»
Якщо  за підсумками тематичної  перевірки в закладі:
- немає зауважень і є пропозиція щодо поширення досвіду роботи закладу з даного питання - 5 балів
- без зауважень - 2 бали, 
- незначні зауваження «-» (мінус) 1 бал, 
- значні зауваження «-» (мінус) 5 балів.

7. Критерії рейтингу дошкільних навчальних закладів  (додаток 2)
7.1.1.Рейтингова оцінка діяльності дошкільних навчальних закладів здійснюється за 12-бальною шкалою шляхом визначення середнього балу за вказаними нижче показниками. Під час оцінювання найбільш значимих досягнень закладу може застосовуватись коефіцієнт пріоритетності (К). 
Оцінка діяльності дошкільних  навчальних закладів за певним напрямом може бути з позначкою «-» (мінус) у разі невиконання або неякісного виконання покладених на заклад обов’язків.
7.1.2. Несвоєчасне або неякісне виконання наказів, розпоряджень управління освіти і науки, КЗ «Інноваційно-методичний центр» оцінюється «-» (мінус) 5 балів.
7.1.3. За кожне отримання керівником закладу дисциплінарного стягнення, приписів СЕС, прокуратури тощо - «-» (мінус) 5 балів.
7.1.4.Охорона праці і безпеки життєдіяльності  оцінюється:
Стан травматизму серед дітей  і працівників :
- випадки травмування дітей під час навчально-виховного процесу  «-» (мінус) 
12 балів;
- випадки травмування дітей в побуті  «-» (мінус) 10 балів;
- випадки травмування працівників на виробництві «-» (мінус) 12 балів.
Нещасні випадки зі смертельним наслідком:
- нещасні  випадки серед дітей під час навчально-виховного процесу «-» 
(мінус) 12 балів;
- нещасні випадки дітей у побуті «-» (мінус) 10 балів;
- нещасні випадки серед працівників на виробництві «-» (мінус) 12 балів
- нещасні випадки серед працівників у побуті «-» (мінус) 4 балів.
Випадки дорожньо-транспортного травматизму:
- серед дітей під час навчально-виховного процесу  «-» (мінус) 12 балів;
- серед дітей у побуті «-» (мінус) 10 балів; зі смертельним наслідком «-» 
(мінус) 12 балів;
- серед працівників на виробництві - «-» (мінус) 12 балів.
7.1.5. Невиконання плану курсів підвищення кваліфікації на базі: 
- УМО АПН - «-» (мінус) 2 бали;
- ДОІППО - «-» (мінус) 2 бали;
 7.1.6. Дотримання лімітної дисципліни в частинах фонду заробітної плати, енергоносіїв, послуг зв’язку за наявності економії оцінюється по 3 бали, за умови перевитрат  - по «-» (мінус) 3 бали.
7.1.7. При оцінюванні ефективності використання сайту навчального закладу враховуються: структура і навігація сайту(доцільність меню та порядок його розміщення, зручність і ефективність роботи з ним, швидкий доступ до інформації, що міститься на сайті.) - 2 бали, дизайн (оформлення головної сторінки, наявність емблеми сайту, дотримання стилю, підбір кольорів, читабельність, стилістична цілісність) - 2 бали, інтерактивність (ведення гостьової книги, ведення форуму, можливість голосування.) - 2 бали, інформаційне наповнення сайту (загальна інформація про навчальний заклад, візитка закладу, історія закладу, висвітлення інформації про навчально-виховний процес в закладі,інформація для батьків та учнів, поради спеціалістів, корисні посилання та контактні данні навчального закладу, електронні уроки, тестування, матеріали для самоосвіти) - 3 бали, динамічність сайту (своєчасність поданих матеріалів, частота оновлення сайту, швидкість завантаження сторінок) - 3 бали.
 7.1.8.У рейтинговому оцінюванні підтримки в актуальному стані комплексу «Курс:Дошкілля» береться до уваги повнота і своєчасність оновлення баз даних, а саме:
- дані про кадровий склад (керівники, спеціалісти, педагоги, інший персонал) навчального закладу – 1 бал
- списки дітей, батьків або опікунів – 2 бали;
- дані про приміщення ДНЗ – 1 бал;
- дані про кількість та розподіл груп – 1 бал;
- дані про відвідування дітьми ДНЗ – 2 бали;
- наявність віртуальної подорожі по закладу – 2 бали;
- облік та реєстрація дітей -2 бали;
- формування статистичних звітів – 1 бал.
7.1.9. Рейтинг передплати фахових та періодичних видань:
а) видання, що передплачуються за кількістю педпрацівників:
«Червоний гірник» – передплата до 20% від загальної кількості працівників оцінюється в 1 бал, від 21% до 25% - 3 бали; від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
«Вісті Придніпров’я» - передплата до 20% від загальної кількості працівників, заклад отримує 1 бал; від 21%  до 25%  - 3 бали;  від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
«Урядовий кур’єр» - передплата до 20% від загальної кількості працівників, заклад отримує  1 бал; від 21%  до 25%  - 3 бали;  від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
б) видання, що передплачуються на заклад («Освіта Дніпропетровщини», «Нива знань», «Джерело», «Офіційний вісник України», «Освіта України», «Інформаційний збірник Міністерства») - по 2 бали за кожне.  
в) річна передплата інших фахових видань:
від 0 до 5 видань – 1 бал;
від 5 до 10 видань  – 2 бали; 
від 10 до 20 видань  – 3 бали; 
від 20 і більше видань – 5 балів.
7.1.9. Співпраця із засобами масової інформації, зокрема наявність в ЗМІ позитивної інформації про заклад оцінюється в 5 балів.
7.2. Науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність
7.2.1. Участь педагогів закладу у конкурсах педагогічної майстерності оцінюється від 5 до 12 балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):
участь у міському етапі - 5 балів, переможці:- ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
участь і призові місця в обласному етапі : К=2 до балів міського етапу (5х2=10балів,  ІІІ місце - 10х2=20 балів, ІІ місце - 11х2= 22 бали, І місце - 12х2=24 бали);
участь і призові місця у Всеукраїнському етапі :К=3 до балів міського етапу (5х3=15 балів, ІІІ місце  -10х3=30 балів, ІІ місце - 11х3= 33 бали, І місце - 12х3=36 балів).
7.2.2. Участь у педагогічних виставках:
а) обласна виставка «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини»: участь закладу - 3 бали, за кожну роботу, що увійшла до каталогу, додається  по 3 бали.
б) виставки всеукраїнського та міжнародного рівнів: участь закладу - 3 бали;
за відзнаку «Золота медаль» - 12 балів, «Срібна медаль» - 11 балів, «Бронзова медаль» - 10 балів, які додаються до загальної кількості балів.
7.2.3.За кожну публікацію у виданні обласного рівня  - 3 бали, всеукраїнського рівня - 5 балів.
7.2.4. Участь у проектах всеукраїнського рівня оцінюється в 3 бали, у проектах міжнародного рівня – 5 балів.
7.2.5. Розробка авторських програм оцінюється по 5 балів за кожну.
7.2.6 Участь педагогів закладу в експериментальній діяльності оцінюється:
на  міському рівні - 8 балів, на обласному рівні - 10 балів, на всеукраїнському рівні - 12 балів.
7.2.7..Проведення на базі закладів методичних заходів (семінарів, конкурсів, «круглих столів», майстер-класів, Школи майбутнього керівника  тощо) на міському рівні оцінюється в 5 балів за кожен захід, на обласному рівні  -  8 балів, на Всеукраїнському рівні - 10 балів.
7.2.8.Участь педагогічних працівників  закладу (виступи, публікації, підготовка виставкових матеріалів тощо)  в методичних заходах міського рівня оцінюється в 5 балів, обласного рівня  - 8 балів, Всеукраїнського рівня - 10 балів.
7.2.9. Участь педагогів закладу в роботі фахових журі конкурсів, спортивних змагань (за кожного члена журі) оцінюється:
- міський рівень – 8 балів;
- обласний рівень – 10 балів;
- всеукраїнський рівень – 12 балів.
7.2.10. За шкалою від «1» до «12» балів оцінюються такі питання організації навчально-виховного процесу в ДНЗ:
Виконання дітоднів:
% 100-96 95-
91 90-
86 85-
81 80-
76 75-
71 70-
66 60-
56 65-
61 55-
51 50-
46 45-
41 До 40
Бали 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Заборгованість  (дебіторська, кредиторська) по батьківській платі на 1 дитину
% 0 0,1-
0,6 1,6-
5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Більше 51
Бали 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Виконання натуральних норм харчування:
% 100-96 99-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 40-31 30-21 20-0
Бали 12 10 8 6 4 2 - 6 -8 -10 -12
 7.3.Тематичні перевірки згідно з планами та наказами управління освіти і науки виконкому міськради, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр»
Якщо  за підсумками тематичної  перевірки в закладі:
- немає зауважень і є пропозиція щодо поширення досвіду роботи закладу з 
- даного питання   - 5 балів
- без зауважень - 2 бали, 
-  незначні зауваження «-» (мінус) 1 бал, 
- значні зауваження «-» (мінус) 5 балів.


8. Критерії рейтингу позашкільних навчальних закладів (додаток 3)
8.1.Рейтингова оцінка діяльності навчальних закладів здійснюється за 12-бальною шкалою шляхом визначення середнього балу за вказаними нижче показниками. Під час оцінювання найбільш значимих досягнень закладу може застосовуватись коефіцієнт пріоритетності (К). 
Оцінка діяльності навчальних закладів за певним напрямом може бути з позначкою «-» (мінус) у разі невиконання або неякісного виконання покладених на заклад обов’язків.
8.1.1. Готовність закладу до нового навчального року станом на 27 серпня поточного року оцінюється в «-» (мінус) 5 балів.
          8.1.2.Наповнюваність гуртків:
            - 16 і більше вихованців +6 балів;
            - менше 12 – 15  вихованців (в залежності від року навчання і програми) – 6 б.
          8.1.3. Гурткова робота з дітьми групи внутрішкільного обліку:
         - охоплення гуртковою роботою від 1-5%  дітей внутрішкільного обліку від     загальної кількості дітей +1-5 б.
         - від 5-10% +12 б.
         - менше 1% -12 б.
          8.1.4. Організація оздоровчої роботи :
- наявність оздоровчого табору в закладі –  одна зміна - 6 балів; дві зміни – 12 балів;
- відсутність зауважень контролюючих органів щодо роботи табору – 6 балів;
- за кожне зауваження –(мінус) «- »3 бали; 
- участь у роботі пришкільних таборів загальноосвітніх навчальних закладів + 2 бали; 
- перемога у конкурсах з оздоровлення  12 б., ІІ місце – 11 б. ; ІІІ місце – 10 б.
8.1.5.Охорона праці і безпеки життєдіяльності  оцінюється:
Стан травматизму серед дітей  і працівників :
- випадки травмування дітей під час навчально-виховного процесу «-» (мінус) 
12 балів;
- випадки травмування працівників на виробництві «-» (мінус) 12 балів.
Нещасні випадки зі смертельним наслідком:
- нещасні  випадки серед дітей під час навчально-виховного процесу «-» 
(мінус) 12 балів;
- нещасні випадки серед працівників на виробництві «-» (мінус) 12 балів
- нещасні випадки серед працівників у побуті «-» (мінус) 4 бали.
Випадки дорожньо-транспортного травматизму:
- серед дітей під час навчально-виховного процесу: з вини дитини  «-» (мінус) 12 балів; з вини водія «-» (мінус)  2 бали;
         8.1.6. Скоєння учнями закладу:
- правопорушення -  «-» (мінус) 3 бали;
- злочину - «-» (мінус) 5 балів;
- інших асоціальних вчинків - «-» (мінус) 3 бали.
         8.1.7. Несвоєчасне або неякісне виконання наказів, розпоряджень управління освіти і науки, КЗ «Інноваційно-методичний центр» оцінюється «-» (мінус) 5 балів.
        8.1.8. Отримання керівником закладу дисциплінарного стягнення, приписів СЕС, прокуратури тощо -  «-» (мінус) 5 балів.
8.1.9. Невиконання плану курсів підвищення кваліфікації на базі: 
         - УМО АПН - «-» (мінус) 2 бали;
         - ДОІППО - «-» (мінус) 2 бали;
         - КПІ ДНВЗ «КНУ» -  «-» (мінус) 2 бали.
8.1.10. Дотримання лімітної дисципліни в частинах фонду заробітної плати, енергоносіїв, послуг зв’язку за наявності економії оцінюється по 3 бали, за умови перевитрат по «-» (мінус) 3 бали.
8.1.11. При оцінюванні ефективності використання сайту навчального закладу враховуються: структура і навігація сайту(доцільність меню та порядок його розміщення, зручність і ефективність роботи з ним, швидкий доступ до інформації, що міститься на сайті.) - 2 бали, дизайн (оформлення головної сторінки, наявність емблеми сайту, дотримання стилю, підбір кольорів, читабельність, стилістична цілісність) - 2 бали, інтерактивність (ведення гостьової книги, ведення форуму, можливість голосування.) - 2 бали, інформаційне наповнення сайту (загальна інформація про навчальний заклад, візитка закладу, історія закладу, висвітлення інформації про навчально-виховний процес в закладі,інформація для батьків та учнів, поради спеціалістів, корисні посилання та контактні данні навчального закладу, електронні уроки, тестування, матеріали для самоосвіти) - 3 бали, динамічність сайту (своєчасність поданих матеріалів, частота оновлення сайту, швидкість завантаження сторінок) - 3 бали.
8.1.12. Участь педагогів, тренерів-викладачів у підготовці міських, обласних, всеукраїнських масових заходів:
- до 5 балів за активну участь у проведені заходу одного педагога;
- «-» (мінус) 5 балів за відмову від участі(без поважної причини).
8.1.13. Рейтинг передплати фахових та періодичних видань:
а) видання, що передплачуються за кількістю педагогічних працівників:
«Червоний гірник» – передплата до 20% від загальної кількості працівників оцінюється в 1 бал, від 21% до 25% - 3 бали; від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
«Вісті Придніпров’я» - передплата до 20% від загальної кількості працівників, заклад отримує 1 бал; від 21% до 25% - 3 бали; від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
«Урядовий кур’єр» - передплата до 20% від загальної кількості працівників, заклад отримує  1 бал; від 21%  до 25% - 3 бали;  від 26% до 50% - 6 балів; від 51% до 75% - 9 балів; від 75% до 100% - 12 балів.
б) видання, що передплачуються на заклад («Освіта Дніпропетровщини», «Нива знань», «Джерело», «Офіційний вісник України», «Освіта України», «Інформаційний збірник Міністерства») - по 2 бали за кожне.  
в) річна передплата інших фахових видань:
від 0 до 5 видань – 1 бал;
від 5 до 10 видань  – 2 бали; 
від 10 до 20 видань  – 3 бали; 
від 20 і більше видань – 5 балів.
8.1.14. Співпраця із засобами масової інформації, зокрема наявність у ЗМІ  позитивної інформації про заклад оцінюється в 5 балів.
8.2. Участь вихованців закладу у конкурсах, олімпіадах, змаганнях 
8.2.1. Результативність участі закладів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міських олімпіад серед молодших школярів оцінюється від «5» до «12» балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):
участь у міському етапі - 5 балів, переможці: ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
участь і призові місця в обласному етапі - К=2 до балів міського етапу (5х2=10балів, ІІІ місце - 10х2=20 балів, ІІ місце - 11х2= 22 бали, І місце -12х2=24 бали);
участь і призові місця у Всеукраїнському етапі - К=3 до балів міського етапу (5х3=15 балів, ІІІ місце - 10х3=30 балів, ІІ місце - 11х3= 33 бали, І місце - 12х3=36 балів).
8.2.2. Участь закладів у заочних конкурсах (міжнародного та всеукраїнського рівнів)  оцінюється по 3 бали за участь у кожному конкурсі. За кожного переможця до загальної суми додається по 1 балу. 
8.2.3. Результативність участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, експедиціях, змаганнях оцінюються наступним чином:
а) індивідуальні конкурси: міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
б) командні конкурси і турніри: міський етап: участь - 3 бали, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап: участь - 4 бали, ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний рівні: участь - 5 балів, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
8.2.4. Результативність участі вихованців у творчих конкурсах (огляди-конкурси художньої самодіяльності, конкурси малюнків, профільні, хореографічні, вокальні конкурси, фестивалі тощо) оцінюється:  участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний етап: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
8.2.5. Спортивні досягнення:
а) індивідуальні: міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний етап: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
б) командні : міський етап: участь - 1 бал, ІІІ місце - 4 бали, ІІ місце - 5 балів, І місце - 6 балів; обласний етап : участь - 2 бали ІІІ місце - 7 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 9 балів; всеукраїнський, міжнародний етап: участь - 3 бали, ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів.
8.3. Науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність
8.3.1. Участь педагогів закладу у конкурсах педагогічної майстерності «Педагог-організатор року» тощо оцінюється від 5 до 12 балів з урахуванням коефіцієнту пріоритетності (К):
участь у міському етапі - 5 балів, переможці:- ІІІ місце - 10 балів, ІІ місце - 11 балів, І місце - 12 балів;
участь і призові місця в обласному етапі : К=2 до балів міського етапу (5х2=10балів,  ІІІ місце - 10х2=20 балів, ІІ місце - 11х2= 22 бали, І місце - 12х2=24 бали);
участь і призові місця у Всеукраїнському етапі :К=3 до балів міського етапу (5х3=15 балів, ІІІ місце  -10х3=30 балів, ІІ місце - 11х3= 33 бали, І місце - 12х3=36 балів).
8.3.2. Участь у педагогічних виставках:
а) обласна виставка «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини»: участь закладу - 3 бали, за кожну роботу, що увійшла до каталогу, додається  по 3 бали.
б) виставки всеукраїнського та міжнародного рівнів: участь закладу - 3 бали;
за відзнаку «Золота медаль» - 12 балів, «Срібна медаль» - 11 балів, «Бронзова медаль» - 10 балів, які додаються до загальної кількості балів.
8.3.3.За кожну публікацію у виданні обласного рівня  - 3 бали, всеукраїнського рівня - 5 балів.
8.3.4. Апробація навчальної літератури, програми оцінюється по 5 балів за підручник, посібник, програму тощо.
8.3.5. Участь у проектах всеукраїнського рівня оцінюється в 3 бали, у проектах міжнародного рівня – 5 балів.
8.3.6. Розробка авторських програм оцінюється по 5 балів за кожну.
8.3.7. Участь педагогів закладу в експериментальній діяльності оцінюється:
на  міському рівні - 8 балів, на обласному рівні - 10 балів, на всеукраїнському рівні - 12 балів.
8.3.8. За участь у конкурсі на кращі цифрові освітні ресурси заклад отримує від 2 до 10 балів: у районному етапі: участь - 2 бали, переможці: ІІІ місце - 3 бали, ІІ місце - 4 бали, І місце - 5 балів; у міському етапі: участь - 5 балів, ІІІ місце - 6 балів, ІІ місце - 8 балів, І місце - 10 балів.
8.3.9. Проведення на базі закладів методичних заходів (семінарів, конкурсів, «круглих столів», майстер-класів, Школи майбутнього керівника  тощо) на міському рівні оцінюється в 5 балів за кожен захід, на обласному рівні - 8 балів, на Всеукраїнському рівні - 10 балів.
8.3.10.Участь педагогічних працівників закладу (виступи, публікації, підготовка виставкових матеріалів тощо) в методичних заходах міського рівня оцінюється в 5 балів, обласного рівня - 8 балів, Всеукраїнського рівня - 10 балів.
8.3.11. Рівень ІКТ-компетентності педагогічного колективу визначається за наявністю відповідних сертифікатів у % від загальної кількості педагогічних працівників закладу:
-  курси «Intel»:  90% - 3 бали, 80% - 2 бали.
8.3.12. Участь педагогів закладу в роботі фахових журі конкурсів, спортивних змагань (за кожного члена журі) оцінюється:
- міський рівень – 8 балів;
- обласний рівень – 10 балів;
- всеукраїнський рівень – 12 балів.
8.4. Тематичні перевірки згідно з планами та наказами управління освіти і науки виконкому міськради, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр»
Якщо  за підсумками тематичної  перевірки в закладі:
- немає зауважень і є пропозиція щодо поширення досвіду роботи закладу з даного питання - 5 балів
- без зауважень - 2 бали, 
- незначні зауваження «-» (мінус) 1 бал, 
- значні зауваження «-» (мінус) 5 балів.
 
9. Нагородження за результатами рейтингу
Щороку управлінням освіти і науки за результатами  рейтингового оцінювання видається наказ «Про підсумки рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів».
На серпневих заходах переможці нагороджуються грамотами управління освіти і науки виконкому міськради та цінними подарунками або грошовою винагородою.

Категорія: Новини освіти | Додав: Ann (20.10.2012)
Переглядів: 1853 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Вчимося вчитися
Українські Карпати
Лісостеп
Марк Твен
Мішані ліси (Полісся...
Азовське море
Чорне море
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні на сайті
Розумники і розумниці © 2020