Вихід Вхід Реєстрація

Меню сайту
Хмаринка тегів
Block title
Block content
Форма входу
Освітні сайти

Каталог статей

Головна » Статті » Вчительська вежа » Методична скарбничка

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК ( ТА ПЕРСПЕКТИВУ )
ВИМОГИ  ДО  СКЛАДАННЯ  ПЛАНУ  РОБОТИ  НАВЧАЛЬНОГО  КАБІНЕТУ  НА  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК  ( ТА  ПЕРСПЕКТИВУ )

План  складається  вчителем - предметником,  що  відповідає  за  кабінет  відповідно  до  профілю  кабінету  та  його  функціонального  призначення.
 
I  частина :  аналіз  роботи  кабінету  за  минулий  навчальний  рік.

II  частина :  завдання  на  новий  навчальний  рік,  в  яких  відображено  тематичне  планування,  оновлення  дидактичного  матеріалу,  складання  опорних  конспектів,  діагностичних  карт,  схем,  придбання  відеофільмів,  таблиць,  навчально – методичного  матеріалу  за  профілем  кабінету  відповідно  стандарту  освіти  та  освітній  програмі  школи.

III  частина :  режим  роботи  кабінету  ( навчальні  заняття,  додаткові  заняття,  факультативні  заняття,  заняття  гуртка,  ГПД  та  ін.. )


ВИМОГИ  ДО  НАВЧАЛЬНИХ  КАБІНЕТІВ

1. Паспорт  кабінету,  де  зазначено  функціональне  призначення  обладнання,  технічних  засобів,  наочних  посібників,  підручників,  методичних  посібників,  дидактичних  матеріалів  та  ін.,  що  знаходяться  в  ньому.

2.  План  роботи  навчального  кабінету  на  навчальний  рік  (та  перспективу).

3.  дотримання  правил  техніки  безпеки,  санітарно – гігієнічних  норм  у  навчальному  кабінеті.

4.  Дотримання  естетичних  вимог  до  оформлення  навчального  кабінету :  наявність  постійних  та  змінних  навчально – інформаційних  стендів,  фотоматеріалів,  хрестоматійних  матеріалів  та  ін.   (за  планом  навчального  кабінету ).

5.  Укомплектованість  кабінету  навчальним  обладнанням,  навчально – методичним  комплексом  засобів  навчання,  необхідних  для  виконання  освітньої  програми  школи.

6.  Відповідність  навчально – методичного  комплексу  та  комплексу  засобів  навчання  профілю  кабінету,  вимогам  стандарту  освіти  та  освітнім  програмам.

7.  наявність  комплексу  дидактичних  матеріалів,  типових  завдань,  тестів,  контрольних  робіт,  творів  та  ін.,  матеріалів  для  діагностики  якості  навчання  та  освітнього  процесу  (за  профілем  кабінету).
8.  Забезпеченість  підручниками,  дидактичними  матеріалами,  роздавальним  матеріалом  у  відповідності  з  освітньою  програмою  школи.

9.  Відкрите  та  наочне  пред’явлення  учням  мінімально  необхідного  змісту  освіти  та  вимог  до  рівня  обов’язкової  підготовки  (стандарту  освіти).

10.    Відкрите  та  наочне  пред’явлення  учням  зразків  вимірювачів  виконання  вимог  обов’язкового  стандарту.

11.  Забезпеченість  учнів  комплектом  типових  завдань,  тестів,  контрольних  робіт  та  ін.  для  діагностики  виконання  вимог  базового  та  продвинутого  рівнів  освітнього  стандарту.

12.  Стендовий  матеріал  навчального  кабінету :  рекомендації  для  учнів  по  проектуванню  їх  навчальної  діяльності,  по  виконанню  програми  розвитку  їх  суспільних  умінь  та  навичок,  по  організації  та  виконанню  домашнього  завдання,  по  підготовці  до  різних  форм  навчально – пізнавальної  діяльності (практичні  роботи,  уроки  позакласного  читання,  тестування,  заліки,  співбесіди  та  ін.).

13.  Екран  результативності  виконання  учнями  освітнього  стандарту.

14.  Розклад  роботи  навчального  кабінету  з  обов’язкової  програми,  факультативних  занять,  програми  додаткової  освіти,  індивідуальних  занять  з  дітьми,  що  відстають  у  навчанні,  з  обдарованими  дітьми,  консультацій  та  ін.

      НЕОБХІДНА  ДОКУМЕНТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОГО  КАБІНЕТУ


1.  Паспорт  навчального  кабінету.

2.  Інвентарна  відомість  обладнання.

3.  Правила  техніки  безпеки  при  роботі  в  навчальному  кабінеті.

4.  Правила  користування  навчальним  кабінетом  учнями.

5.  Графік  роботи  навчального  кабінету.

6.  Акт  приймання  навчального  кабінету  адміністрацією  школи.
              ВИМОГИ  ДО  НАВЧАЛЬНОГО  КАБІНЕТУ

1.  Класна  кімната  обладнана  відповідно  до  мети  і  задач  вивчення  предметів  і  специфіки  діяльності  вчителя  та  учнів,  що  визначені  типом  навчального  закладу,  його  місією.

2.  В  навчальному  кабінеті  повинні  бути  створені  умови  для  проведення  уроків,  факультативних  занять,  позакласних  заходів.

3.  В  кабінеті  повинні  бути  зосереджені  матеріали  по  методичному  забезпеченню  предмета,  необхідні  для  засідань  методичних  об’єднань  вчителів  та  інших  форм  підвищення  кваліфікації  вчителів  з  предметів.

4.  Навчальний  кабінет  повинен  мати  необхідні  матеріали  для  роботи  учнів  з  предметів.


МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ

Основна  навчально-методична  документація.

1.  Програми  з  предмету.

2.  Календарний  план.

3.  Дидактичні  матеріали  по  предмету.  Матеріал  для  організації  контролю  знань.

4.  Поурочні  плани.

5.  Тексти  варіантів  контрольних  робіт.

6.  Тести  з  предмету.

7.  Перелік  тематичних  папок,  таблиць,  моделей,  діафільмів,  слайдів,  кодопозитивів,  записів  на  магнітну  стрічку,  відеокасет.

8.  Матеріали  перспективного  педагогічного  досвіду.

9.  Методичні  рекомендації  по  предмету.

10.  методичні  розробки  вчителів.

11.    Норми  оцінювання  знань  учнів.  Єдиний  орфографічний  режим.

Загальні  питання  роботи  кабінету.

1.  План  роботи  кабінету.

2.  книга  обліку  обладнання  і  навчальних  посібників.

3.  Звіт  про  роботу  кабінету.

4.  Список  літератури,  яка  знаходиться  в  кабінеті.

5.  План  та  облік  роботи  гуртка.

6.  Інвентаризаційна  відомість  кабінету.

7.    Правила  техніки  безпеки.

Матеріали  позакласної  роботи.

1.  Графік  проведення  додаткових  занять,  консультацій,  гуртків,  факультативів.

2.  План  роботи  гуртка,  факультативу.

3.  Матеріали  проведення  позакласних  заходів  (вечорів,  диспутів,  зустрічей,  конкурсів).

4.  Матеріали  проведення  батьківських  зборів.

5.  Матеріали  проведення  олімпіад  з  предметів.


Правила  користування  навчальним  кабінетом

1.  Навчальний  кабінет  має  бути  відкритий  за  15  хвилин  до  початку занять.

2.  Учні  знаходяться  в  кабінеті  тільки  в  змінному  взутті.

3.  Учні  мають  знаходитися  в  кабінеті  тільки  в  присутності  вчителя.

4.  Кабінет  треба  провітрювати  кожну  перерву.
План  роботи  навчального  кабінету  № ___

Аналіз  роботи  кабінету  за  минулий  навчальний  рік


Для  роботи  яких  класів  використовувався  кабінет  та  матеріали, що  в  ньому  знаходяться.    Що  зроблено  по  оформленню  та  ремонту  кабінету.    Що  придбано  (ТНЗ, дидактичні  матеріали  та  ін.)   

Які  були  проблеми.
           

 
Завдання  на  новий  навчальний  рік.

  (тематичне  планування,  оновлення  дидактичного  матеріалу,  складання  опорних  конспектів,  діагностичних  карт,  схем,  придбання  відеофільмів,  таблиць,  навчально-методичного  матеріалу  за  профілем  кабінету  згідно  стандарту  освіти  та  освітньої  програми  школи;  зберігання  матеріально-технічної  бази  кабінету ).

Завдання :
Оновлення  матеріалу  (для  якого  класу,  з  якого  предмета )    Планування  оформлення,  придбання  ТЗН  або  навчально-методичних  матеріалів   
Примітка
       
                                                                                    " Затверджую "
                                                                                          Директор  СЗШ
                                                                                                         ________/ _______________ /
                                                                                                           Наказ  №___від___________
Режим  роботи  кабінету  № ____
    1 урок
(клас,
вчитель    2 урок
(клас,
вчитель)    3 урок
(клас,
вчитель)    4 урок
(клас,
вчитель)    5 урок
(клас,
вчитель)    6 урок
(клас,
вчитель)    7 урок
(клас,
вчитель)

Понеділок

   
                       
   
                       

Вівторок   
                       
   
                       

Середа   
                       
   
                       

Четвер   
                       
   
                       

П’ятниця    
                       
   
                       

Інвентаризаційна  відомість  навчального  кабінету  № _

п/п    Назва  обладнання    Рік  придбання    Інв. №  по  школі
  1.        ТЗН                      
1.1.           
1.2.           
1.3.           
1.4.           
1.5.           
  2.        МЕБЛІ
2.1.           
2.2.           
2.3.           
2.4.           
2.5.           
2.6.           
  3.        ЖАЛЮЗІ    (ШТОРИ,   ГАРДИНИ )
3.1.           
3.2.           
3.3.           
 4.         КВІТИ
4.1.           
4.2.           
4.3.           
4.4.           
 5.         ІНШЕ  ОБЛАДНАННЯ
5.1.           
5.2.           
5.3           
5.4           
5.5           
5.6.           
5.7           
5.8.           
5.9.           
5.10.           
5.11.           
5.12.           
           
           
           
           
           
           


     Зав.кабінетом ___________________________


Акт  про  готовність  кабінету № ___до  навчального  року

1.    Документація


п/п        ________/
_______/    ________/
_______/    ________/
_______/    ________/
_______/
1.    Паспорт               
2.    Правила з т.б.               
3.    Правила користування к-м               
4.    План роботи кабінету               
5.    Режим роботи кабінету               
6.    Інвентарна відомість               
7.    План удосконалення к-ту               

2.    Навчально – методичне  забезпечення  кабінету

        ________/
    _______/    ______/    ______/
1.    Укомплектованість :
Навчальним  обладнанням
Навчально-методичним комплексом (методична література, довідники і ін.)
Комплексом засобів навчання  (ТЗН)               
2.    Наявність  комплектів
Дидактичних матеріалів
Типових завдань
Тестів
Контрольних робіт
Роздаткових матеріалів
Тематичних папок
Таблиць
Підручників
Комплект книг для уроків позакласного читання
Методичних рекомендацій по вивченню предмету
Норм оцінювання знань
Єдиного орфографічного режиму
Матеріалів контролю ЗУН                


3.  Оформлення  кабінету

        _______/
    _______/    _______/    _______/
1.    Оптимальна організація  простору :
Місце  вчителя
Учнівські  місця               
2.    Наявність постійних та змінних навчально-інформаційних стендів.
Рекомендації по проектуванню навчальної діяльності;
По виконанню загально- навчальних умінь та навичок;
По організації та виконанню домашньої роботи;
По підготовці до уроків позакласного читання
Екран результативності;
Матеріали з позаурочної діяльності.
               
4.  Дотримання  в  кабінеті
        ________/
    _______/    _______/    _______/
1.    Правил з  ТБ               
2.    Санітарно-гігієнічних норм
Освітлення;
Стан меблів;
Стан каб-ту взагалі (підлога, стіни, вікна)               
5.    Оцінка  кабінету  за  підсумками  перевірки  готовності  до  початку  навчального  року
Навчальний  рік    Оцінка    Зауваження та пропозиції
_____/________       
____ /______       
_____/______       
_____/_____       
План
удосконалення  кабінету  № ___  СЗШ №___  на  200   /  200    навчальний  рік


п/п    Назва  обладнання    ______/
______    ________/
________    ______/
_______
    МЕБЛІ           
1.               
2.               
3.               
4.               
    ТЗН           
5.               
6.               
7.               
    Дидактичний  матеріал           
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
    Тести  та  тестові  завдання           
14.               
15.               
16.               
    Робота з обдарованими дітьми           
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
    Методична  література           
24.               
25.               
26.               
27.               
28.               
29.               
30.               

Тематична  систематизація  дидактичного  матеріалу

Клас    Тема    Таблиці, папки    Роздатковий матеріал    Аудіовізуальні посібники
               Джерело: http://umni4ka.at.ua
Категорія: Методична скарбничка | Додав: Ann (08.01.2011)
Переглядів: 13722 | Теги: Планування роботи кабінету, вимоги до оформлення кабінету | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Вчимося вчитися
Українські Карпати
Лісостеп
Марк Твен
Мішані ліси (Полісся...
Азовське море
Чорне море
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні на сайті
Розумники і розумниці © 2020