Вихід Вхід Реєстрація

Меню сайту
Хмаринка тегів
Block title
Block content
Форма входу
Освітні сайти

Каталог статей

Головна » Статті » Вчительська вежа » Робота з обдарованими учнями

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика
:
Завдання
для ІІ етапу
Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика
3  клас


1.    Склади і запиши розповідь за поданим початком .
Вірна подружка
Оленка та Іринка – подружки. Дівчатка живуть в одному будинку, вчаться в одному класі. Вони завжди разом граються, готують уроки. Якось Іринка захворіла. …
(12 балів)

2.    Складіть два речення, в яких слово добрий вжите у прямому, а потім у переносному значенні.
(4 бали)

3.    Згрупуй споріднені (спільнокореневі) слова. Запиши утворені групи.
Місто, місткий, місток, місточок, міст, вмістити, вміст, містечко, мостик.
(3 бали)

4.    Запишіть слова за алфавітом, поставте наголос.
Джерельце, випадок, усмішка, разом, шофер, помилка, одинадцять, загадка, горицвіт, соломинка, черговий, течія, донька, судно, джинсовий, обруч.
(9 балів)

5.    Закінчи прислів’я.
Шабля ранить голову, а слово …  .
Життя прожити – …  .
Зробив діло – …  .
(3 бали)Для усного туру
Поміркуй, як ти розумієш прислів’я «Хочеш бути щасливим, не будь лінивим».

Завдання
для ІІ етапу
Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика
4  клас

1.    Склади і запиши розповідь про улюблену телепередачу.
 (12 балів)

2.    Заміни вислови словами-синонімами.
Ходити на голові –
Брати на буксир –
Ні пари з вуст –
Ні сіло ні впало –
(4 бали)

3.    Відгадай загадку. Із словом відгадкою склади 2 речення так, щоб у першому воно було головним членом речення, а в другому – другорядним.
Всі мене люблять, всі мене чекають,
а хто подивиться, кожен скривиться.
(5 балів)

4.    Які народні прикмети про зиму ви знаєте? Запиши їх (не менше 3).
(по 1 балу за прикмету)

5.    Випиши рядок слів, у якому всі слова записано без помилок.
•    ззаду, зпереду, знадвору, найтонший;
•    прозьба, скрізь, подвір’я, мереживо;
•    горезонт, комп’ютер, ательє, мільйон;
•    підніжжя, напам’ять, до побачення, схил.
(4 бали)

Для усного туру
Вислови міркування «Чому українську мову називають однією з наймилозвучніших мов у світі?»

Завдання  ІІІ (міського)  етапу
VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика

3 КЛАС

1.Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав на місці крапок пропущені літери. Придумай та допиши кінцівку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок,  запиши його  перед текстом

   Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн..ому Києві було б..гато чудових річок. Зн..кають річки, і бідніє наша прекрасна з..мля. І частина річок зникла або майже зникла.
(12 балів)

2. З поданих слів склади речення-прислів’я, запиши їх.

1.Сонце, та, узимку, гріє, світить, не.
2. Мороз, блищить, тріщить, а, сонце.
3. Літо, що, зима, припасло, спитає.
(4 бали)
3. Запиши вислови в колонку. Добери до кожного рівнозначне за значенням слово  або словосполучення і теж запиши.
Зразок. Крутити носом – вередувати.

Намотати на вус –
Ловити гав -
Бити байдики  –
Накивати п’ятами –
(5 балів)
4. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.

  Читання, одинадцять,  випадок, український, черговий.
(6 балів)
 
4 КЛАС

1. Перепиши речення. Склади й допиши ще 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери заголовок, запиши його перед текстом.

     З нетерпінням я чекаю нині свята Миколая. ….
(12 балів)
2. З’єднай частини речень так, щоб утворилися загадки. Утворені загадки запиши. Відгадай їх, відгадки запиши також.
Зразок. Зимою чорне, улітку зелене. (Ліс).

Зроду рук своїх не має, а ….
На небі біліє, світить, а
Малесеньке, білесеньке, а … .    що схоче вкриє.
узори вишиває.
Не гріє.
(4 бали)

3. До кожного з поданих слів доберіть спільнокореневий іменник, прикметник і дієслово. Запишіть їх.
Зразок.  Сніг -  сніговик, сніговий, засніжити.

Зима - …,  …,  … .
Мороз -  …,   …,   … .
Дружба  -  …, …, … .
(4 бали)
4. Добери з довідки тлумачення кожного з  висловів.  Запиши вислови та їхні тлумачення парами.
Зразок. Накивати п’ятами – утекти.

Правити теревені –
Дерти горло -
На головах ходити –
Розбити глека -
Передати куті меду –

ДОВІДКА. Перестаратись. Посваритись. Бешкетувати. Базікати. Кричати.
(4 бали)
5. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.

  Завдання,  документ,  колесо,  шофер,  кропива,  фартух. (6 балів)

Завдання IIІ етапу Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
3 клас
1. Записати реченння, на мiсцi крапок вставлючи пропущенi букви:
Важкий ячмін… м...довим вусом бджолу за лапку лоскотав.
Виписати видiлене слово i позначити, скiльки звуків i букв у ньому. Дiбрати антонiм до слова важкий i написати його через риску.
                                                                                              (10б.)
2. Записати 5 iмен, що починаються на А.
                                                                                               (5 б.)
3. Дописати пропущенi букви (з- чи с-).
…сунути, …ціпити, …підлоба, …чистити, …терти, …фотографувати.
                                                                                                  (3 б.)
4. Розiбрати слова за будовою. До поданих слiв дiбрати спорiднені.
Захмарений, морозний.
                                                                                                   (8 б.)
5. Записати назви садової i лiсової квiтки, вживаючи поданi букви.
           Т Л О А Я Н Ь Ю П А К І Л Н В
                                                                                                   (4 б.)
                                                         Максимальна кількість балів – 30.
Завдання II етапу III Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнiв 3 класу)
1. Написати твiр на одну з тем:
- Моя Україна;
- Рідна мова;
- Мамині руки;
- Бабусина казка;
- Пам’ятний день;
- Тарасова гора;
- Перлина України.
                                                                                           10 балiв
2. До поданих назв рослин дiбрати найбiльш влучнi означення (прикметник). З одним словосполученням (на внбiр) скласти речення.
Барвiнок, мак, конвалія, чорнобривці, калина.
                                                                                            5 балiв
3. Утворити словосполучення з поданих слів.
IIодарунок, Микола, у руках, книжка, горох, в, сховати, осінь, до, пізня.
                                                                                            5 балiв
4. Записати речення, вилучивши зайвi слова:
У селі селяни закінчили осінні роботи.
У полі синіє польова волошка.
                                                                                            5 балiв
5. Розiбрати слова за будовою, до поданих слiв дiбрати спорiднені:
Захмарений, морозний.
                                                                                             5 балiв
II тур (усно)
Розповiдь на тему «Моє мiсто»
                                                                                            10 балiв
Максимальна кількість балів – 40
Завдання для ІІ етапу ІХ Мiжнародного конкурсу з українськоi мови iменi П. Яцика
3 клас
1. Запиши речення в такiй послiдовностi, щоб утворився текст. Устав на мiсцi крапок пропущенi лiтери. Придумай та допиши кiнцiвку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок, запиши його перед текстом.
Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн. .ому Києвi було б. .гато чудових рiчок. Зн..кають рiчки, i бiднiє наша прекрасна з. .мля. І частина рiчок зникла або майже зникла.
                                                                                          (12 балiв)
2. 3 поданих слiв склади речення-прислiв’я, запиши їх.
1. Сонце, та, узимку, грiє, свiтить, не.
2. Мороз, блищить, трiщить, а, сонце.
3. Лiто, що, зима, припасло, спитає.
                                                                                            (4 бали)
3. Записати речення, пiдкреслити головнi i другоряднi члени.
Легкий вiтер колише золоте жито.
                                                                                              (3 бали)
4. Запиши слова за алфавiтом. Постав наголос.
Подруга, читання, предмет, одинадцять, завдання, черговий.
                                                                                               (6 балiв)
Усний тур. Прийми участь у дружнiй розмовi на тему «Друзi нашi меншi».
                                                                                              (10 балiв)
                                                                                   Всього —35 балів
Завдання для Ш етапу IV Мiжнародного конкурсу знавцiв української мови iменi Петра Яцика
 3 клас
1. Перестав рядки так, щоб утворилася вiршована строфа.
Загорнулася земля;
На ліси i на поля;
І летять, летять снiжинки;
В бiле хутро кожушинки.
                                                                                          (2 бали)
2. Добери якомога бiльше означень, порiвнянь, виразiв до слiв.
Снiжинки (якi?) —
Снiжинки (що роблять?) —
                                                                                           (4 бали)
3. До поданих iменникiв добери антонiми, визнач їх рiд.
День —
Холод —
Радiсть —
Вечiр —
                                                                                             (4 бали)
4. Додайте приголосний звук у кiнець слова. Запишiть новоутворенi слова.
Аптека, буря, гра, їжа, казка, буква.
                                                                                             (3 бали)
5. Скласти казку ,,Пригоди непосидючої краплинки”
                                                                                                (12 балiв)
Для усного туру
Продекламуй свiй улюблений вiрш. Поясни свiй вибiр.
                                                                                            (10 балiв)
                                                     Максимальна кiлькiсть — 35 балiв
Завдання IIІ етапу
VІІІ Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнів 3-го класу)
1. Замiни висловлювання одним словом.
Електронний пристрiй для введення, збереження та обробки інформації - …
Людина, яка керує школою -  …
Цитрусове дерево iз запашними плодами жовтогарячого кольору, яке росте на пiвднi - …
Установа, де зберiгаються книги, журнали, газети для загального користування  - …
Споруда для обслуговування пасажирiв - …
                                                                                  (5балів)
2. Розбери слова за будовою.
Хмаринка, заснiжений, мороз, вхiд.
                                                                                   (2бали)
3. Добери кiлька синонiмiв до слова хата.
                                                                                   (2бали)
4. Вiдгадай i запиши слово. Добери до нього кiлька ознак.
Корiнь мiй знаходиться в «цiні»,
Префiкс дай вiд «оклику» менi,
Суфiкс вiд «лiнiйки» чи вiд «зірки»,
Разом — результати перевiрки.
                                                                                     (3бали)
5. Продовж текст i придумай до нього заголовок.
    Вирiс на гiлцi жолудь. Та налетiв вiтер i вiдiрвав його вiд гiлки. Полетiв
він …
                                                                                       (12балів)
Усний тур
Розкажи про свою улюблену рослину.
                                                                                        10 балiв
                                                                                   Усього 34 бали.
Завдання для IІI етапу VI Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнiв 3-го класу)
1. Доберiть i запишiть слова, якi вiдрiзняються вiд поданого лише одним голосним звуком:
село - …,
ластiвка - …,
лиман - …,
байка - … .
                                                                                                (4 бали)
2. Утворiть пари схожих за значенням фразеологiзмiв.
Байдики бити 
замилювати очі 
тинятися з кутка у куток
нi пари з вуст
водити за ніс
тримати язик за зубами.
                                                                                              (6 балiв)
3. Удоскональте текст, використавши ознаки, поданi у дужках. 3апишiть утворений текст.
Ранок
Ранок пiсля ночi. Зiрки пiрнули у безодню неба. Пiднiмається туман. Тихо навкруги.
(Лiтнiй, зимовий, ясний; короткої довгої, холодної, теплої; яскравi, блiдi; синю, темну; сивий, густий, блiдий).
                                                                                               (5 балiв)
4. Придумайте казку "На балу у Снiгової королеви”, запишiть її.
                                                                                              (12 балiв)
Усний тур:
Вiзьмiть участь у дружнiй розмовi: "Мої улюбленi книги, мультфiльми”
                                                                                              (6 балiв)
                                             Максимальна кiлькiсть балiв — 33 балиДжерело: http://metodportal.net, http://teacher.at.ua
Категорія: Робота з обдарованими учнями | Додав: Ann (02.11.2010) | Автор: Дрябіна Г.М.
Переглядів: 82814 | Коментарі: 7 | Рейтинг: 3.6/42
Всього коментарів: 6
0
6   [Материал]
Я розмовляю на російській мові-але народилася в Україні.Я буду писати на українській-тому що це украінський сайт smile

0
4   [Материал]
Нарешті знайшла цей сайт!Він чудовий!Хотіла підготуватися до конкурсу П.Яцика-не дарма зайшла сюди!Тепер я можу підготуватися,як слід!Дякую тому,хто придумав цей сайт! v up snap hands yes

1
3   [Материал]
а де 5 клас

0
5   [Материал]
Завдання до 5 класу можна знайти на іншому сайті-а для цього набрати в яндексі або в гуглі чи в опері пошук-наприклад:
Конкурс знавців української мови 5 клас-завдання-І там пошукати потрібний тобі сайт yes book

-1
1   [Материал]
а 5????????

0
2   [Материал]
Перепрошую! Не зрозуміла Вашого запитання?

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Вчимося вчитися
Українські Карпати
Лісостеп
Марк Твен
Мішані ліси (Полісся...
Азовське море
Чорне море
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні на сайті
Розумники і розумниці © 2024